Skip links

MG MIND nastavlja sa investicijama od 57 miliona KM u 2020-2022.

Pandemija COVID-19 nije ugrozila opstanak preduzeća MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad, koje u 2020. nastavlja sa započetim investicijama: izgradnjom stambeno-poslovnog kompleksa u Banja Luci u vrijednosti 45 miliona KM i rekonstrukcijom robne kuće u Prijedoru u vrijednosti 12 miliona KM.

MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad je kompanija sa dugogodišnjom tradicijom poslovanja, preko 20 godina, tokom kojih je razvila mrežu od preko 1.000 poslovnih partnera širom BiH i regiona.

Kao članica MG MIND Grupacije, kompanija MG MIND uspješno se bavi poslovima niskogradnje, visokogradnje, trgovinom, prometom nekretnina i osiguranjem imovine i lica.

Prema riječima Mladena Milanovića, vlasnika i direktora MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad, pandemija COVID-19 nije imala značajan uticaj na smanjenje prihoda i dobiti preduzeća, koje je u 2020. nastavilo sa investicijama na započetim kapitalnim projektima. .

“Među najvećim investicijama MG MIND u ovoj godini ističemo izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa (naselje Park) u Banja Luci, čija je procijenjena vrijednost cca. 45 miliona KM. Druga velika investicija je rekonstrukcija robne kuće Partija u Prijedoru, a procijenjena vrijednost investicije je 12 miliona KM”, kaže Milanović.

Nešto manju štetu zbog pandemije COVID-19 pretrpili su MG MIND-ov sektor trgovine i sektor izdavanja nekretnina, dok je sektor niskogradnje zabilježio rast i u periodu pandemije.

Generisali gubitke u drugoj polovini 2020.

“MG MIND je u toku druge polovine 2020. godine uspio da generiše gubitke sektora koji su bili najviše pogođeni pandemijom. Inače, preduzeće svake poslovne godine bilježi rast ukupnih prihoda i dobiti. Prihodi se godišnje kreću u prosjeku od 75 miliona do 90 miliona KM, a dobit između 13 miliona KM i 20 milion KM. Preduzeće je strateški orjentisano na stabilnost, uz konstantan i održiv rast”, istaknuo je Milanović.

Za vrijeme pandemije COVID-19, kako navodi dalje Milanović, najvažnije im je bilo održati poslovnu saradnju sa dugogodišnjim partnerima, kao i isti broj zaposlenih.

“Tokom pandemije nije bilo otpuštanja radnika, niti smanjenja njihovih plata. Kompanija je uvela sve neophodne mjere u cilju zaštite radnika i samim tim obezbjedila nesmetan rad“, objašnava Milanović.

Preduzeće MG MIND d.o.o. mrkonjić Grad osnovano je 2000. godine, kao trgovinsko društvo za prodaju robe na veliko i malo (bijela tehnika) i od početka svoje poslovanje zasniva na kvalitetnoj poslovnoj saradnji sa dokazanim proizvođačima kao što su Alfa Plam,Gorenje i Beko.

“Preduzeće vrši distribuciju robe kupcima kroz veleprodaju i mrežu maloprodajnih objekata koji se nalaze u Mrkonjić Gradu, Banja Luci, Prnjavoru, Doboju, Prijedoru, Istočnom Sarajevu i Ribniku“, pojašnjava Milanović.

MG MIND u svom vlasništvu raspolaže i nekretninama na veoma atraktivnim lokacijama (RK Patrija Prijedor,Hotel Balkan Prijedor,RK Izbor Doboj i poslovni prostori u centru Banja Luke), a svoju djelatnost su proširili i na izgradnju,održavanje i zaštitu puteva.

“Posjedujemo svu neophodnu mehanizaciju i opremu za održavanje i zaštitu puteva tokom cijele godine u svim vremenskim uslovima. Proizvodimo kamene agregate izuzetnog kvaliteta na vlastitim postrojenjima za preradu tehničkog kamena iz kamenoloma Čelar i Ljubić u Opštini Prnjavor“, istaknuo je Milanović.

Vlasnici 7 preduzeća u BiH

Tokom svih godina uspješnog poslovanja, MG MIND je investirao u kupovinu drugih preduzeća i danas je vlasnik sedam preduzeća u BiH, od kojih su najveća: Mrkonjić Putevi doo Mrkonjić Grad, kao i Tržnica doo ,Tam doo ,Gradnja Plus doo , Merkur doo ,City Mall doo, svi iz Banja Luke , a akcionari su i 51,02% preduzeća Čistoća a.d.Banja Luka i 29,75 % preduzeća Bosna Trgovina a.d.Banja Luka

“Također, MG MIND je i vlasnik jednog preduzeća Atom Mind doo iz Beograda u Republici Srbiji, kao i KPL doo iz Ljubljane u Republici Sloveniji. Krajem 2018-e godine postali smo i najveći akcionar Nove Banke a.d. Banja Luka“, naglasio je Milanović.

Samo društvo MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad zapošljava cca. 300 radnika, a cijela MG MIND Grupacija ima preko 2.500 zaposlenih.

“Konstantno ulažemo u nove tehnologije, opremu i stručnu edukaciju kadrova. Naše glavne odlike su kvalitet, pouzdanost, profesionalnost, stabilnost, kao i dugogodišnja tradicija. Zahvaljujući organizacijskim rješenjima i osposobljenom kadru, uspješno i brzo se prilagođavamo svim promjenama na tržištu, čime stvaramo prednost u odnosu na konkurenciju“, rekao je Milanović.

Leave a comment