Skip links

Mrkonjić Putevi

Mrkonjić putevi su jedna od vodećih kompanija u proizvodnji asfalta i kamenih agregata u Bosni i Hercegovini.

Video prezentacija

Preduzeće MRKONJIĆ PUTEVI doo je savremeno, tehnički opremljeno preduzeće koje se bavi izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem puteva.

www.mrkonjicputevi.com

Podbrdo bb78000 Mrkonjić Grad

Tel: +387 50 280 010

Email: info@mrkonjicputevi.com

Djelatnosti Mrkonjić puteva

01

Investiciono održavanje

Niskogradnja

hidrogradnja

proizvodnja materijala

02

Redovno
održavanje

Redovno održavanje puteva

Zimsko održavanje puteva

Statistika Mrkonjić puteva

350km
PUTEVA ODRŽAVAMO
207
ZAPOSLENIH RADNIKA
500+
ZAVRŠENIH PROJEKATA