Skip links

Nova Banka

Nova banka AD Banjaluka posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 1999. godine

Sa 64,54 % MG Mind je najveći akcionar kompanije Nova banka AD Banjaluka koja posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 1999. godine i od tada je izrasla u jednu od vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

www.novabanka.com

Lokacija

Kralja Alfonsa XIII 37a, Banja Luka 78000, BIH

Kontakt

Centrala +387 51 333 300

Email

info@novabanka.com

Djelatnosti
Nove Banke

01

Bankarske
usluge

KREDITI

DEPOZITI I ŠTEDNJA

PLATNE TRANSAKCIJE

TRANSFERI NOVCA…

02

Nebankarske
aktivnosti

Brokerske operacije

Kastodi poslovanje

Factoring i forfeting

Statistika Nove Banke

1999
GODINA OSNIVANJA
700+
ZAPOSLENIH RADNIKA