Skip links

KPL – Slovenija

KPL je jedna od vodećih kompanija u Sloveniji za održavanje puteva.

KPL d.o.o. je vodeća kompanija na području niskogradnje i održavanja puteva u Sloveniji. Sektor građevinarstva uglavnom se temelji na projektima sa jasno definisanim ciljevima, vremenskim ograničenjima, troškovima i kvalitetom.

www.kpl.si

Lokacija

Tbilisijska ulica 61,
1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 1 47 69 200, -245

Email

kpl@kpl.si

Djelatnosti
KPL-a

01

Izgradnja puteva i drugih javnih površina

asfaltiranje

izgradnja komunalne infrastrukture

03

Komercijala i nabavka materijala

nabavka i skladištenje

02

Godišnje
održavanje puteva

zimsko održavanje puteva

održavanje zelenih površina

najam voznog parka