Skip links

Robna kuća Atina

Tehnički podaci

Površina: 1.121,6 kvadratnih metara

Adresa

Veselina Masleše bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina